Lliteres/Blocks 004 CAMBRIDGE

846.71

Tot a tot color.
Zones d'estudi adaptables a qualsevol de les teves idees de color, distribució i estructura.
Més compactes o més obertes.