Niu 006 CAMBRIDGE

2105.01

En un mateix espai descans i emmagatzematge.
Zones d'estudi adaptables a qualsevol de les teves idees de color, distribució i estructura.
Més compactes o més obertes.