Sofà 023

1751

023 és propietari de la sensibilitat, la subtilesa, la bellesa de l'harmonia i el ric moviment de les corbes. Molt ben resolt, acollidor i diferent. Únic, de braços singulars concebuts per fer costat als decoratius amb gràcia i elegància. Disseny inesperadament pràctic i envoltant.