05 - Abans 2.400€ / Ara 1.465€

Llibreria de 300cm. Xapa de roure decapé i detalls massissos.
AC mobles Barcelona.
Muntatge i transport inclosos en un radi de 35 km.

0