08 - Abans 1.785€ / Ara 1.100€

Menjador de 287cm
Bascompte Mobles de Vilanova de la Plaça de les Neus
Muntatge i transport inclosos en un radi de 30 Km.